Privacy & Cookie Verklaring Samenwerkende Dierenartsen Nederland B.V.

Laatst bijgewerkt op: 20-10-2019

Hartelijk dank voor uw bezoek aan onze website.

Samenwerkende Dierenartsen Nederland hecht veel waarde aan het waarborgen van uw recht op privacy. Uw persoonsgegevens worden door SDNed in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet verwerkt.

Het verwerken van persoonsgegevens gebeurt altijd in overeenstemming met de hieronder weergegeven privacy verklaring.

Het is niet onze intentie om het privacy beleid te veranderen. Echter adviseren wij u om bij een bezoek aan onze site te controleren of u met ons actuele beleid instemt. SDNed zal geen wijzigingen doorvoeren met terugwerkende kracht, tenzij dat van rechtswege verplicht is. Wij proberen ons beleid zo duidelijk mogelijk in ‘klare taal’ weer te geven. Mocht u meer informatie willen, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

SDNed behoudt zich het recht voor om in bepaalde gevallen persoonsgegevens te gebruiken of te verstrekken om bijvoorbeeld te voldoen aan een wettelijk verzoek.

I Onze identiteit

Samenwerkende Dierenartsen Nederland B.V. is verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

Volledige naam: Samenwerkende Dierenartsen Nederland B.V.
handelend onder de naam: SDNed, Samenwerkende Dierenartsen Nederland
Vestigingsadres: Kapelweg 1, 3566 MK te Utrecht
Telefoonnummer: 030 – 743 84 04
E-mailadres: info@sdned.nl
KvK-nummer: 63517698
Btw-identificatienummer: 85270792B01

II Doel en gronden voor de verwerking

Wij vragen van u uw persoonsgegevens. Wij kunnen vragen om uw naam en e-mailadres. Bezoekers van deze website kunnen ervoor kiezen om informatie aan te vragen of opmerkingen te sturen.

Wij verwerken enkel uw persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze doeleinden. Deze doeleinden omvatten;

  • De mogelijkheid voor u om met ons in contact te komen.
  • De mogelijkheid voor u om reacties onder berichten achter te laten.

SDNed stuurt u alleen informatie op uw verzoek (opt-in) en in overeenstemming met de door u opgegeven persoonsgegevens.

Zonder uw toestemming deelt Samenwerkende Dierenartsen Nederland B.V. uw persoonsgegevens niet met externe partijen en/of derden.

III Opslag, inzage, aanpassing, verwijdering en overdraagbaarheid van uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie en verwijdering van uw persoonsgegevens. U kunt ons vragen uw gegevens overdraagbaar te maken en aan u te doen toekomen. U kunt contact met ons opnemen via bovengenoemde contactgegevens met uw verzoek. Wij reageren binnen 30 dagen. De reactietermijn kan in bepaalde gevallen met tweemaal 30 dagen worden verlengd, u ontvangt hiervan bericht binnen de eerste 30 dagen.

IV Beveiliging van uw gegevens

Wij slaan uw gegevens op in een beveiligde en vertrouwde omgeving en gaan hier zorgvuldig mee om. Zo beschermen wij uw gegevens tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

V Klachtrecht

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, indien u het niet eens bent met de manier waarop wij met uw privacy omgaan.

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt toezicht op de naleving van de Telecommunicatie

VI Delen van uw gegevens met derden

Uw persoonsgegevens worden door ons gebruikt en door aan ons gelieerde (toekomstige) (dochter)maatschappijen verstrekt.

VII Contact en voorbehouden

Indien u wilt dat Samenwerkende Dierenartsen Nederland de informatie omtrent uw gegevens, bekijkt, wijzigt, of verwijdert (met inachtneming van toepasselijke juridische uitzonderingsgevallen), of indien u in de toekomst geen informatie van ons meer wenst te ontvangen of vragen heeft over ons privacy beleid, kunt u contact opnemen met onze klantenservice. U kunt ook schrijven naar bovengenoemd adres.

Samenwerkende Dierenartsen Nederland B.V. behoudt zich het recht voor om persoonsgegevens te gebruiken of te verstrekken om aan enige wet- en regelgeving of wettig verzoek te voldoen, om onderzoeken uit te voeren naar consumentenklachten of mogelijke wetsovertredingen, om de integriteit van onze site te waarborgen, om aan uw verzoeken te voldoen en om medewerking te verlenen aan een justitieel onderzoek.

Cookie Verklaring

Samenwerkende Dierenartsen Nederland B.V. maakt gebruik van functionele, tracking en analytische cookies om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van de website. De daarmee verzamelde gegevens worden niet gedeeld met derden.

Wat zijn cookies?

“Cookies” zijn gegevensbestanden die een website naar uw computer stuurt terwijl u de site bekijkt. Deze gegevensbestanden bevatten informatie op basis waarvan onze site belangrijke informatie kan onthouden waardoor het gebruik van de site voor u efficiënter en nuttiger verloopt. Onze site gebruikt cookies voor verschillende doeleinden. Zo maakt Samenwerkende Dierenartsen Nederland B.V. bijvoorbeeld gebruik van de cookie-technologie en IP-adressen om niet-persoonsgebonden informatie van online-bezoekers te verzamelen en om voor geregistreerde bezoekers een optimaal geïndividualiseerd site-gebruik mogelijk te maken.

Hoe gebruikt Samenwerkende Dierenartsen Nederland B.V. cookies?

Bezoekers van onze site gebruiken verschillende webbrowsers en computers. Om uw bezoek zo soepel mogelijk te laten verlopen met de technologie die u gebruikt, registreren we automatisch het type webbrowser (bijv. Internet Explorer, Netscape) en de besturingssystemen (bijv. Windows, Mac) die door bezoekers worden gebruikt, evenals de domeinnaam van hun internetproviders. Samenwerkende Dierenartsen Nederland B.V. houdt ook het totaal aantal bezoekers aan onze site bij (in samengestelde vorm) om onze site te actualiseren en te verbeteren; tijdens dit proces wordt geen persoonsgebonden informatie verzameld. Uit deze gegevens kan Samenwerkende Dierenartsen Nederland B.V. afleiden of bezoekers een voorkeur hebben voor bepaalde onderdelen of onderwerpen, waardoor Samenwerkende Dierenartsen Nederland B.V. de site actueel en voor het merendeel van de bezoekers interessant kan houden.

Met behulp van de cookietechnologie kan Samenwerkende Dierenartsen Nederland B.V. de informatie op onze site beter afstemmen op de wensen van onze bezoekers. Tevens kan Samenwerkende Dierenartsen Nederland B.V. hierdoor het inschrijven en deelnemen aan acties en het aanbod van andere functies op onze site makkelijker maken voor de bezoekers.

En als u geen cookies wilt?

Als u geen prijs stelt op cookies, kunt u uw computer zodanig instellen dat u een waarschuwing krijgt als er een cookie wordt gestuurd. U kunt ook met behulp van uw browser (bijv. Internet Explorer, Firefox, Safari of Chrome) alle cookies uitzetten. (Kijk in het Helpmenu van uw browser om uw cookies op de juiste manier te wijzigen of te updaten). Als u de cookies uitzet, kan het zijn dat u geen toegang krijgt tot een aantal van bovengenoemde opties.

Wat doet Samenwerkende Dierenartsen Nederland B.V. om uw persoonsgegevens te beschermen?

Samenwerkende Dierenartsen Nederland B.V. heeft maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat onze interne procedures voldoen aan de wettelijke normen. Samenwerkende Dierenartsen Nederland B.V. spant zich ook naar beste vermogen in om te bewerkstelligen dat andere partijen waarmee Samenwerkende Dierenartsen Nederland B.V. samenwerkt, zich verplichten tot het beschermen van de persoonsgegevens die zij daartoe nodig hebben en dat zij uw persoonlijke voorkeuren met betrekking tot de informatie die u wilt ontvangen zullen waarderen.

Wat is het beleid van Samenwerkende Dierenartsen Nederland B.V. ten aanzien van links naar andere websites?

Het is mogelijk dat Samenwerkende Dierenartsen Nederland B.V. links aanbiedt naar sites die geen onderdeel van de Samenwerkende Dierenartsen Nederland B.V. vormen. Samenwerkende Dierenartsen Nederland B.V. probeert echter om alleen links aan te bieden met sites die dezelfde normen als Samenwerkende Dierenartsen Nederland B.V. zelf hanteren. U dient echter altijd zelf het privacy beleid van dergelijke sites te controleren, zodat u weet op welke manier zij persoonlijke informatie verzamelen, inclusief het eventuele gebruik van cookies. Samenwerkende Dierenartsen Nederland B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het informatieverzamelingsbeleid van sites die door andere bedrijven beheerd worden. Indien u een andere site bezoekt, dient u zich op de hoogte te stellen van de geldende privacyregels en overige voorwaarden.

Samenwerkende Dierenartsen Nederland
info@sdned.nl